Služby

Daňové poradenství

V oblasti daňového poradenství pro Vás mohu zpracovat daňové přiznání k následujícím daním

Daň z příjmů fyzických osob

Daň z příjmů právnických osob

Daň z přidané hodnoty

Daň z nemovitostí

Daň silniční

Daň spotřební

Další služby

Nabízím také účetní a ekonomické poradenství

Účetní poradenství

od návrhu řešení účtování jednotlivých účetních operací, přes pomoc se sestavením účetní závěrky, až po analýzu a zpracování dat z účetnictví, abyste lépe porozuměli, co a proč v účetnictví máte, jak můžete účetní závěrku využít k dalšímu plánování a rozhodování.

Ekonomické poradenství

týkající se obecných otázek v podnikání. Rozhodujete se, zda se nechat zaměstnat, podnikat jako fyzická osoba (OSVČ) nebo založit firmu? Nevíte, co je pro Vás výhodnější? Spočítám Vám optimální variantu na míru.

V rámci ekonomického poradenství Vám nabízím také konzultaci nastavení procesů ve Vaší společnosti. Ať už se jedná o oběh účetních dokladů a jejich schvalování nebo inventarizace a sestavení účetní závěrky.

Potřebujete mé služby?